Екип

Директор - Димитър Дечев

Преподаватели​

г-жа Ценкова-кл. р-л i клас

г-жа Григорова - кл. р-л ii клас

г-жа Тонева- кл. р-л iii клас

г-жа Николова - кл. р-л iv клас

г-жа Генова - кл. р-л v клас

г-жа Борисова- кл. р-л vi клас

г-жа Котова - кл. р-л vii клас

г-жа Генова - математика, кмит

г-жа Петрова - английски език

​г-н Петър костов - фвс

г-жа Стоянова - ии, технологии, музика

г-н Тодоров - география и история

​г-жа Михайлова - биология, химия, физика. човекът и природата

г-жа Цекова - дцо

г-жа Котова - дцо

г-жа Димитрова - ресурсен учител