Екип

Директор - Димитър Дечев

Преподаватели​

Милена Ценкова - начален учител

Оля Григорова - начален учител

Десислава Цекова - начален учител

Магдалена Николова - начален учител

Елена Генова - учител по Математика и Компютърно моделиране и ИТ

Петя Борисова – учител по БЕЛ

Лора Петрова – учител по Английски език

Петър Костов – учител по ФВС

Теодор Тодоров – учител по История , География

Мария Стоянова – учител по Изобразително изкуство , Технологии и предприемачество

Наталия Михайлова – учител по Биология и ЗО, Химия и Физика

Любомира Цекова – учител ЦДО

Веселина Котова – учител ЦДО

Камелия Димитрова - ресурсен учител